پیامک های عاشقانه جدید

پرسید به خاطر كی زنده هستی؟ با اینكه دلم می خواست با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هیچ كس. پرسید پس به خاطر چه زنده هستی؟ با اینكه دلم فریاد میزد "به خاطر تو" با یك بغض غمگین گفتم به خاطر هیچ چیز. ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟ در حالیكه اشك تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر كسی كه به خاطر هیچ زنده است

دنباله پیامک های عاشقانه در ادامه مطلب


پیامک های عاشقانه جدید

پرسید به خاطر كی زنده هستی؟ با اینكه دلم می خواست با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هیچ كس. پرسید پس به خاطر چه زنده هستی؟ با اینكه دلم فریاد میزد "به خاطر تو" با یك بغض غمگین گفتم به خاطر هیچ چیز. ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟ در حالیكه اشك تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر كسی كه به خاطر هیچ زنده است

پیامک های عاشقانه جدید

عشق را وارد کلام کنیم تا به هر عابری سلام کنیم و به هر چهره ای تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم زندگی در سلام و پاسخ اوست عمر را صرف این پیام کنیم عابری شاید عاشقی باشد پس به هر عابری سلام کنیم

پیامک های عاشقانه جدید

بسته ام در خم ابروی تو امید دراز/ان مبادا که کند دست طلب کوتاهم/بامن راه نشین خیزو سوی میکده آی/تادر آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم

پیامک های عاشقانه جدید

چاه هم با من و تو بیگانه است نی صد بند برون آید از آن، راز تو را فاش كند درد دل گر بسر چاه كنی خنده ها بر غم تو دختر مهتاب زند گر شبی از سر غم آه كنی

پیامک های عاشقانه جدید

قلب مثل دو تا اتاق دیوار به دیوار هست كه یكی از اتاقها غم و دیگری شادی. می گن آرام بخند كه تو اتاق بقلی غم را بیدار نكنی دن جای پات میان و میرن .

پیامک های عاشقانه جدید

ثمره عمر آدمی یك نفس است و آن نفس از برای یك همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یك نفس از برای عمری بس است

پیامک های عاشقانه جدید


انسان عاشق زیبایی نمی شود بلكه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست

پیامک های عاشقانه جدید

پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست گر به سر حد جنونت ببرد عشق "عماد" بی وفائی و وفاداری جانانه یکیست

پیامک های عاشقانه جدید

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست هرکسی قصه شوقش به زبانی گوید چون نکو مینگرم حاصل افسانه یکیست این همه قصه ز سودای گرفتاران است ورنه از روز ازل دام یکی، دانه یکیست

پیامک های عاشقانه جدید

اگر تمام شب برا ی از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد

پیامک های عاشقانه جدید

زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدی، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند

پیامک های عاشقانه جدید

زندگی مثل پیاز است که هر برگش را ورق بزنی اشکتو در می یاره


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 بهمن 1387    | توسط: سجاد    | طبقه بندی: پیامک و اس ام اس عاشقانه،     | نظرات()